ตีสามคืนสาม / 3 A.M. 3D Part 2 (2014)

ตีสามคืนสาม / 3 A.M. 3D Part 2 (2014)

ตามหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากหัวหน้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ชื่อ Rang ตาย 'คอนแวนต์' เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนคอนแวนต์หญิงล้วนซึ่งบางครั้งเสียงของคนที่เล่นเปียโนก็ได้ยินมาจากโบสถ์ร้างเก่า 'การเสนอขาย' เป็นเรื่องเกี่ยวกับร้านค้าที่ขายเงินกระดาษและเครื่องบูชาแก่คนตาย