Chinese Odyssey 3 / ไซอิ๋ว เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคน 3 (2016)

Chinese Odyssey 3 / ไซอิ๋ว เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคน 3 (2016)

หนังชุด A Chinese Odyssey ภาคล่าสุดหรือภาค 2 ของชุดนี้ก็คือหนังที่ออกฉายเมื่อปี 1995 ที่นำแสดงโดยโจวซิงฉือ แล้ว 21 ปีผ่านไป ภาค 3 ของหนังชุดนี้ก็ปรากฏกายขึ้นในชื่อ A Chinese Odyssey 3 ฉบับนี้ทีมพากย์ไทยฮาๆโดยทีมพากย์พันธมิตรออกมาแล้วครับ