Guardians Of The Galaxy 2 / รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล (2017)

Guardians Of The Galaxy 2 / รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล (2017)

ผู้พิทักษ์พยายามรวมตัวกันเป็นทีมในขณะที่จัดการกับปัญหาครอบครัวส่วนตัวของพวกเขาโดยเฉพาะการพบกับสตาร์ - ลอร์ดกับพ่อของเขาเกี่ยวกับสวรรค์ที่ทะเยอทะยานเป็นอัตตา