Hormones Season 1 EP.1-13 / วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 : ตอนที่ 1-13

Hormones Season 1 EP.1-13 / วัยว้าวุ่น ซีซั่น 1 : ตอนที่ 1-13

Hormones วัยว้าวุ่น
เหล่านักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพต้องรับมือกับปัญหามากมาย ทั้งเรื่องตั้งท้องในวัยเรียน ยาเสพติด ความรุนแรงในโรงเรียน ปัญหาครอบครัว และอีกมากมายในละครสัญชาติไทยเรื่องนี้