นายไข่เจียว เสี่ยวตอร์ปิโด / Nai-Kai-Jeow (2017)

นายไข่เจียว เสี่ยวตอร์ปิโด / Nai-Kai-Jeow (2017)

มิตรภาพและความสนุกของ “มนุษย์เพื่อน” ทั้ง 5 ที่แตกต่างกันทั้ง “หน้าตา” และ “ฐานะ” แต่เชื่อมั้ยว่า “ไข่เจียว” เพียงฟองเดียว ก็ทำให้พวกเขามา “เสี่ยว”(เป็นเพื่อน) กันได้