Sacrifice / ดาบแค้น บัลลังก์เลือด (2010)

Sacrifice / ดาบแค้น บัลลังก์เลือด (2010)

บัลลังก์ที่เคยมี ต้องถูกแย่งชิงไป จนทำให้สูญเสียไปทุกอย่าง ตลอดเวลาที่ต้องทนรอคอยในการที่จะกลับมาแก้แค้น ความแค้นที่มีฝังใจมันยังคงต้องติดอยู่ภายในใจไปอีกนาน ไม่ว่ามันจะอย่างไรก็ตาม