The Handmaiden ล้วง เล่ห์ ลวง รัก

The Handmaiden ล้วง เล่ห์ ลวง รัก

ผู้หญิงถูกจ้างให้เป็นหญิงรับใช้ให้กับหญิงชาวญี่ปุ่น แต่แอบเข้าไปพัวพันกับแผนการที่จะหลอกลวงเธอ