You’re My Pet / วิ้ง วิ้ง ปิ๊งรักนายโมโม่ (2011)

You're My Pet / วิ้ง วิ้ง ปิ๊งรักนายโมโม่ (2011)

ในคืนที่ฝนตกอึน - ยี่ก็เดินกลับบ้านและพบกล่องสีฟ้าขนาดใหญ่ด้านหน้าบ้านของเธอ เมื่อเธอมองเข้าไปในกล่องเธอก็ตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นชื่ออิน - โฮนั่งอยู่ในกล่อง Ji-Eun นำ In-Ho เปียกโชกเข้ามาในอพาร์ตเมนต์ของเธอในขณะที่เธอพยายามติดต่อกับน้องชายของเธอ น้องชายของเธอไม่รับสาย ผิดปกติพอ In-Ho เตือน Eun-Yi ถึงสุนัขเลี้ยง Momo ตัวเก่าของเธอ อึนยีก็เกิดข้อตกลงขึ้น เธอจะปล่อยให้อิน - โฮอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของเธอถ้าเขาจะกลายเป็นสุนัขเลี้ยงชื่อโมโม