มอ 6/5 ปากหมา ท้าผี 2 : ท้าแม่นาค | Make Me Shudder 2 (2014)

ลง ad สายเทา

มอ 6/5 ปากหมา ท้าผี 2 : ท้าแม่นาค | Make Me Shudder 2 (2014)

Nick, Bew, James และเพื่อนของเขากำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในขณะที่พวกเขาเล่นมากเกินไปและล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าสำหรับการสอบเจมส์พาเพื่อน ๆ ของเขาไปรับพรจากศาลแม่นาคโดยหวังว่าจะได้เข้ามหาวิทยาลัย