หลวงพี่แจ๊ส 5G (2018)

หลวงพี่แจ๊ส 5G (2018) ภายหลังจากเรื่องราววุ่นวายที่หลวงพี่แจ๊ส ได้เข้ามาเผชิญเรื่องราวเยอะมากในเมืองหลวงก็ทำให้คุณได้รับทราบถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ว่าจะเป็นคนเดินดินหรือเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากเรื่องของความรัก,ความละโมบ,ความโกรธเคืองและก็ความหลงได้มีก็แค่หลักธรรมคำอบรมสั่งสอนของศาสนาพุทธที่จะค่อยช่วยยึดเหนี่ยวและก็อบรมจิตใจให้มนุษย์เป็นคนดีและก็เรื่องวันนั้นก็ทำให้หลวงพี่แจ๊สได้ตกลงใจบรรพชาถัดไปโดยไม่มีระบุสึกหลวงพี่แจ๊สตั้งมั่นว่าต้องการเผยแผ่หลักธรรมคำอบรมสั่งสอนให้แก่ชาวพุทธได้เข้าถึงศาสนาพุทธอย่างแท้จริงแต่ว่าด้วยหลวงพี่แจ๊สเองก็ยังมิได้มีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศานามากมายนัก ท่านก็เลยออกธุดงค์พร้อมด้วยศิษย์คนสนิทสนมมันก็คือจิตกับด้ายสายสิญจน์ทั้งยัง3ออกตามหาความสงบสุขที่จริงจริงว่าเป็นอย่างไรหลวงพี่แจ๊ส 5G

Reviews for

หลวงพี่แจ๊ส 5G (2018)