Abominable เอเวอเรสต์ มนุษย์หิมะเพื่อนรัก (2019)

ลง ad สายเทา

Abominable เอเวอเรสต์ มนุษย์หิมะเพื่อนรัก (2019)

วัยรุ่นสามคนจะต้องช่วยเยติกลับไปหาครอบครัวของเขาในขณะที่หลีกเลี่ยงชายผู้มั่งคั่งและนักสัตววิทยาที่ต้องการสิ่งนั้นเพื่อความต้องการของตนเอง