An Empress And The Warriors / จอมใจบัลลังก์เลือด (2008)

An Empress And The Warriors / จอมใจบัลลังก์เลือด (2008)

หลังจากการตายของพ่อของเธอผู้หญิงคนหนึ่งถูกบังคับให้ไปเป็นจักรพรรดินีและต่อสู้เพื่อรักษาอาณาจักรของเธอ

ตอนหนังทั้งหมด
action drama historical period drama