Beasts Of No Nation / เดรัจฉานไร้สัญชาติ (2015) ซับไทย

Beasts Of No Nation / เดรัจฉานไร้สัญชาติ (2015)

ละครที่สร้างจากประสบการณ์ของ Agu ทหารต่อสู้เด็กในสงครามกลางเมืองของประเทศในแอฟริกาที่ไม่มีชื่อ