Born to Fight (2004) เกิดมาลุย

Born to Fight (2004) เกิดมาลุยเมื่อรัฐบาลทำสงครามกับสารเสพติด มีการสั่งให้ทุกหน่วยงานติดตามจับตัวการกระทำที่เกี่ยวโยง รวมทั้งการตามล่า นายพลหยาง แม่ทัพสารเสพติดที่มีโครงข่ายสิ่งเสพติดครอบคลุมเอเซียอาคเนย์ ซึ่งทางการได้รู้ข่าวสารการมากมายบดานอยู่ในไทย ก็เลยระดมหน่วยราชการลับสะสางภารกิจคราวนี้Born to Fight