Deadpool 1 / เดดพูล 1 (2016)

ลง ad สายเทา

Deadpool 1 / เดดพูล 1 (2016)

หารรับจ้างที่ฉลาดได้รับการทดลองและกลายเป็นอมตะ แต่น่าเกลียดและออกไปตามหาชายที่ทำลายรูปลักษณ์ของเขา