Harry Potter 7 and the Deathly Hallows Part 1 แฮร์รี่พอตเตอร์ กับ เครื่องรางยมทูต

Harry Potter 7 and the Deathly Hallows Part 1 แฮร์รี่พอตเตอร์ กับ เครื่องรางยมทูต เริ่มตอนที่แฮร์รี่ รอน แล้วก็เฮอร์ไมโอนี่เริ่มเดินทางสู่ภารกิจที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อติดตามรวมทั้งหาทางทำลายฮอร์ครักซ์ ความลับของการเป็นอมตะแล้วก็การทำลายที่โม้ลเดอมอร์เพียงลำพังแล้วก็ไม่มีซึ่งคำชี้แนะของบรรดาคุณครูหรือการคุ้มครองป้องกันของศ.จ.ดัมเบิลดอร์เพื่อนพ้องทั้งยังสามควรต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากยิ่งกว่าที่เคยผ่านมาแม้กระนั้นก็ยังมีพลังด้านมืดเข้ามาแทรกกึ่งกลางและก็รอรุกรามจนกระทั่งทั้งปวงจำเป็นต้องแยกจากกันHarry Potter 7 and the Deathly Hallows

Reviews for

Harry Potter 7 and the Deathly Hallows Part 1 แฮร์รี่พอตเตอร์ กับ เครื่องรางยมทูต