7 ประจันบาน 2 / Heavens Seven 2 : Seven Street Fighters (2005)

7 ประจันบาน 2 / Heavens Seven 2 : Seven Street Fighters (2005)

7 ประจัญบานสอง ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพประเทศญี่ปุ่นแพร่ขยายอำนาจและอิทธิพล ไปทั่วเอเชียอาคเนย์ ทำให้ทางการไทยมอบหมายงานชิ้นสำคัญผ่านมายัง ผู้กององอาจ (ประกาศิต โบสุวรรณ) ให้เหล่า 7 ประจัญบานปฏิบัติภารกิจลับ สำคัญระดับสุดยอดของประเทศ ตรวจสอบพฤติกรรมอันน่าสงสัยของ สุริยะ ที่คาดว่าอาจจะเป็นสายสืบของทางการญี่ปุ่น เค้ามูลในคราบของนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทย