Ice Age 5 Collision Course – ไอซ์ เอจ 5 ผจญอุกาบาตสุดอลเวง

Ice Age 5 Collision Course - ไอซ์ เอจ 5 ผจญอุกาบาตสุดอลเวง

เมื่อโอ๊กของสแครทส่งดาวเคราะห์น้อยไปยังโลกฝูงต้องหาวิธีหยุดดาวเคราะห์น้อยจากการชนโลกด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนที่กลับมา