Kung Fu League ยิปมัน ตะบัน บรูซลี บี้หวงเฟยหง (2018)

Kung Fu League ยิปมัน ตะบัน บรูซลี บี้หวงเฟยหง (2018)

เฟยยิงซียงนักเขียนหนังสือการ์ตูนผู้ยากจนมีความสนใจใน Bao'er เป็นอย่างมาก แต่หัวหน้าผู้จัดการของ บริษัท ของพวกเขาที่มีความสนใจใน Bao'er ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ดังนั้นเขาจึงเรียกผู้เชี่ยวชาญในตำนานกังฟูสี่คนเพื่อเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ระดับสูงสุดและช่วยให้เขาได้รับสาวของเขา