Planet Of The Apes 1 พิภพวานร

Planet Of The Apes 1 พิภพวานร นี่พูดได้ว่าอยู่คู่แวดวงหนังมาอย่างนานมาก ตั้งแต่ภาคแรกที่ฉายเมื่อปี1968ด้วยความไซไฟที่ตอนสุดท้ายแปลงเป็นหักมุมแบบพีคมากมายในยุคนั้นทำให้ประเด็นนี้ขึ้นหิ้งหนังคลาสสิคมีภาคต่อภาคก่อนรวมถึงโทรทัศน์ซีรีส์ออกมามากแต่ว่ากระแสก็เงียบไปข้างหลังสมัย80ตราบจนกระทั่งปี2001ทางสตูอย่างฟ๊อกก็ตกลงใจรีเมคภาคต้นฉบับให้ออกปในทางยุคใหม่ขึ้นได้ทิม เบอร์ตั้นมาเป็นผกกได้มาร์ค วอลเบิร์ก มานำแสดงแต่ว่ากระแสของหนังเป็นโดนวิภาควิจารณ์เหลวได้มะเขือเน่าไปฟ๊อกก็เลยพับแผนที่จะทำภาคต่อออกไปจนตราบเท่า10 ปีถัดมาสุดท้ายฟ๊อกก็รีบูทแฟรนไชส์ใหม่อีกรอบเล่าตั้งแต่ต้นเกิดไปเลยว่าที่มาของการที่โลกถูกดูแลด้วยลิงมันเป็นอย่างไรPlanet Of The Apes