Spider Man 2 | สไปเดอร์ แมน 2 : ไอ้แมงมุม 2 (2004)

Spider Man 2 | สไปเดอร์ แมน 2 : ไอ้แมงมุม 2 (2004)

Peter Parker สับสนกับปัญหาในชีวิตส่วนตัวที่ล้มเหลวในขณะที่เขาต่อสู้กับนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Doctor Otto Octavius