The God of Cookery คนเล็กกุ๊กเทวดา

The God of Cookery คนเล็กกุ๊กเทวดา

พ่อครัวที่มีชื่อเสียงและหวาดกลัวที่สุดในโลกแพ้ชื่อของเทพเจ้าแห่งการปรุงอาหารเพราะทัศนคติที่ขี้โอ่ ถ่อมตนเขาออกเดินทางเพื่อเรียกคืนชื่อของเขา