The Medallion ฟัดอมตะ

The Medallion ฟัดอมตะ

นักสืบฮ่องกงประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับเหรียญลึกลับและกลายเป็นนักรบอมตะที่มีพลังเหนือมนุษย์

Reviews for

The Medallion ฟัดอมตะ