The Sorcerer and the White Snake / ตำนานเดชนางพญางูขาว (2011)

The Sorcerer and the White Snake / ตำนานเดชนางพญางูขาว (2011)

พระอาจารย์พยายามปกป้องแพทย์ที่ไร้เดียงสาจากปีศาจงูอายุหนึ่งพันปี การประกวดพลังจิตทำให้เกิดการทำร้ายร่างกาย

ตอนหนังทั้งหมด
action fantasy Romantic