The Terminator 2 : Judgment Day / คนเหล็ก 2029 ภาค 2 : วันพิพากษา (1991)

ลง ad สายเทา

The Terminator 2 : Judgment Day / คนเหล็ก 2029 ภาค 2 : วันพิพากษา (1991)

หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ที่ล้มเหลวในการฆ่าซาร่าห์คอนเนอร์ต้องปกป้องจอห์นคอนเนอร์ลูกชายวัยรุ่นของเธอจากหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอนหนังทั้งหมด
The Terminator