The Thieves / 10 ดาวโจรปล้นโคตรเพชร (2013)

ลง ad สายเทา

The Thieves / 10 ดาวโจรปล้นโคตรเพชร (2013)

หลังจากการปล้นในเกาหลีใต้แก๊ง 5 + 1 บินไปฮ่องกงเพื่อค้นหาการปล้นในคาสิโนมาเก๊าของเพชรมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ที่วางแผนโดยใครบางคนที่ไม่น่าเชื่อถือ เขานำขโมยของฮ่องกงมาด้วย ทุกคนสามารถเชื่อถือได้หรือไม่?