The Treacherous / 2 ทรราช โค่นบัลลังก์ (2015)

The Treacherous / 2 ทรราช โค่นบัลลังก์ (2015)

เรื่องราวของกษัตริย์ Yeonsan ผู้เผด็จการของ Joseon ที่ใช้ประโยชน์จากประชาชนเพื่อความสุขทางกามารมณ์ของเขาผู้ที่ภักดีต่อดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ควบคุมเขาและการติดต่อในศาลทั้งหมดและผู้หญิงที่พยายามแก้แค้น

ตอนหนังทั้งหมด
Crime historical period drama