The Tricky Master คนเล็กตัดห้าเอ

The Tricky Master คนเล็กตัดห้าเอ

Major swindler Ferrari เชี่ยวชาญในการโกงคนรวย ผู้ตรวจสอบหน่วยอาชญากรรมที่จริงจังชานฟุนได้รับคำสั่งให้แทรกซึมองค์กรของเฟอร์รารี่ แต่ถูกเปิดเผยโดยเขา ชานตัดสินใจที่จะต่อต้าน

Reviews for

The Tricky Master คนเล็กตัดห้าเอ