The Truth About Beauty / อึ๋ม เด้ง โด่ง แล้วเธอจะรักชั้นมั๊ย ( 2014 )

The Truth About Beauty / อึ๋ม เด้ง โด่ง แล้วเธอจะรักชั้นมั๊ย ( 2014 )

หญิงสาวที่จบการศึกษาและมีความคิดสร้างสรรค์ได้เห็นการทำศัลยกรรมเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประสบความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและความใฝ่ฝันที่โรแมนติกในย่านธุรกิจกลางกรุงปักกิ่งที่ทันสมัย