Thunderbolt เร็วฟ้าผ่า

Thunderbolt เร็วฟ้าผ่า

เพื่อที่จะปล่อยน้องสาวที่ถูกลักพาตัวไปเขาช่างรถสปอร์ต Chan Foh To (Jackie Chan) จะต้องเอาชนะนักแข่งรถบนถนนสุดโหดร้าย